Izvid presejalnega pregleda

Home / Novice / Izvid presejalnega pregleda

Vsem, ki ste presejalni pregled opravili in je bila vaša koncentracija NT- proBNP v krvi pod 125 pg/mL, smo pričeli pošiljati izvid presejalnega pregleda z natančno vrednostjo izmerjene koncentracije NT-proBNP ter interpretacijo le-te. Vsem, ki so že in še bodo opravili diagnostični pregled bomo v prihodnjih mesecih na dom poslali natančen izvid z vrednostmi opravljenih preiskav ter strokovnim mnenjem.