O raziskavi

Home / O raziskavi

V mestu Murska Sobota poteka raziskava o pogostosti srčnega popuščanja pod okriljem Splošne bolnišnice Murska Sobota v sodelovanju z Zdravstvenim domom Murska Sobota in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

K sodelovanju vljudno vabimo vse naključno izbrane prebivalce mesta Murska Sobota, stare 55 let ali več, ki ste na dom prejeli vabilo za sodelovanje v raziskavi.

Srčno popuščanje

Srčno popuščanje je resno zdravstveno stanje, ki se kaže s težko sapo, utrudljivostjo in otekanjem. Prisotno je pri več kot 10 % ljudeh, starejših od 65 let, in je najpogostejši razlog za hospitalizacijo v Sloveniji. Bolniki s srčnim popuščanjem imajo povečano umrljivost in zmanjšano kakovost življenja. Pogostejše je pri starejši populaciji ter se pogosto pojavlja hkrati z drugimi kroničnimi boleznimi. Ker se kaže z neznačilnimi simptomi in znaki, je srčno popuščanje predvsem v zgodnji fazi pogosto spregledano in posledično nezdravljeno. Diagnozo srčnega popuščanja postavimo na podlagi zdravniškega pregleda, ki vključuje tudi ultrazvok srca.

Koristi sodelovanja v raziskavi

S sodelovanjem v raziskavi boste pridobili pomembne podatke o vašem zdravju. Vabljenim preiskovancem bomo v sklopu raziskave opravili obsežne diagnostične postopke, vključno s pregledom pri zdravniku, ultrazvokom srca, merjenjem pljučne funkcije, telesne sestave in drugimi preiskavami. Z vašim soglasjem bomo podatke diagnostičnih testov posredovali vam in vašemu izbranemu osebnemu zdravniku. Diagnostične preiskave v sklopu raziskave so neinvazivne in standardne (uporabljajo se v vsakdanji klinični praksi) ter ne predstavljajo tveganja za vaše zdravje. Več o preiskavah in poteku raziskave si lahko preberete tukaj.

Namen in cilji raziskave

V Sloveniji v zadnjih letih beležimo trend zviševanja števila hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja, medtem ko bolj podrobnih podatkov o pogostosti srčnega popuščanja med prebivalci Slovenije nimamo.

Naši cilji so:

  • ugotoviti pogostost srčnega popuščanja,
  • proučiti učinkovitost različnih diagnostičnih testov,
  • ugotoviti pridružene bolezni,
  • oceniti kakovost življenja bolnikov,
  • analizirati zdravljenje,
  • spremljati potek bolezni in dejavnike, ki nanj vplivajo.

Z rezultati raziskave bomo pridobili dragocene podatke, ki bodo vplivali na obravnavo v prihodnosti in zgodnejše odkrivanje bolnikov s srčnim popuščanjem.