Potek raziskave

Home / Potek raziskave

 

V raziskavo bo vljučenih 2861 naključno izbranih prebivalcev mesta Murska Sobota starih 55 let ali več. Vsem naključno izbranim preiskovancem bomo poslali na dom vabilo, s katerim se lahko udeležite presejalnega pregleda.

 

Presejalni pregled

Vsi preiskovanci se lahko z vabilom udeležite presejalnega pregleda v laboratoriju Zdravstvenega doma Murska Sobota ali laboratoriju Splošne bolnišnice Murska Sobota. Na presejalnem testu boste oddali vensko kri za določitev koncentracije NT-proBNP (n-končnega dela možganskega natriuretičnega propeptida tipa B) ter izpolnili kratek vprašalnik za ugotavljanje srčnega popuščanja. Rezultat testa NT-proBNP lahko z zanesljivostjo izloči možnost srčnega popuščanja. Vse, ki bodo imeli povišano vrednost NT-proBNP v krvi, bomo kasneje naročili na dodaten diagnostični pregled. Na diagnostični pregled bomo povabili tudi 100-150 naključnih preiskovancev z normalno vrednostjo NT-proBNP.

Presejalni pregled lahko z vabilom opravite:

  • v laboratoriju Zdravstvenega doma Murska Sobota - vsak delavnik med 11.00 in 13.00 ali
  • v laboratoriju Splošne bolnišnice Murska Sobota - vsak delavnik med 12.00 in 15.00.

Diagnostični pregled

Po opravljenem presejalnem pregledu vas bomo kontaktirali in naročili na diagnostični pregled. Diagnostični pregled bo trajal približno 3,5 h in bo vključeval ultrazvok srca, odvzem venske krvi in urina, zdravniški pregled, EKG, meritev pljučne funkcije, meritev telesne sestave, teste telesne sposobnosti in vprašalnike.

Ultrazvok srca

Vaše srce bomo pregledali preko stene prsnega koša s pomočjo ultrazvoka. Ocenili bomo velikosti srčnih votlin in njihovo delovanje ter pregledali delovanje srčnih zaklopk. Preiskavo bomo opravili po ustaljenih protokolih. Med preiskavo ne boste izpostavljeni nobeni nevarnosti.

Odvzem venske krvi in urina

V sklopu diagnostičnega pregleda vam bomo odvzeli vensko kri in shranili urin. Skupna količina odvzete krvi lahko znaša do 20 mL, kar ne predstavlja nevarnosti za vaše zdravje. Vzorce krvi in urina bomo shranili in analizirali kasneje.

Zdravniški pregled

Zdravnik vas bo povprašal po vaših simptomih in prejšnjih boleznih in opravil usmerjen kardiološki pregled.

EKG in merjenje pljučne funkcije

Med diagnostičnim pregledom bomo opravili standardni 12-kanalni EKG in EKG visoke ločljivosti ter izmerili pljučno funkcijo (spirometrija). Med preiskavama ne boste izpostavljeni nobenim nevarnostim.

Merjenje telesne sestave

Telesno sestavo (količino maščevja, vode, mišične mase in kostnine) bomo merili z bioimpendančno meritvijo. Med preiskavo boste ležali, na zapestje in nart bomo namestili elektrode. Preiskave ne bomo izvedli pri bolnikih, ki imajo vstavljen srčni vzpodbujevalnik ali defibrilator. Pri vseh ostalih preiskava ne predstavlja nobene nevarnosti.

Preiskava gleženjskega indeksa

Z manšetami vam bomo izmerili arterijski tlak na nadlahti in na goleni ter izračunali t. i. gleženjski indeks, ki je pokazatelj periferne arterijske bolezni.

Testi telesne zmogljivosti

Z različnimi testi bomo preizkušali vašo telesno aktivnost. Opravili bomo 6-minutni test hoje, serijo testov telesne zmogljivosti (ravnotežje, hitrost hoje, hitrost vstajanja iz stola) ter moč stiska rok. Preiskave posnemajo vaše vsakdanje telesne aktivnosti, tako da med njimi ne boste izpostavljeni nobeni nevarnosti.

Vprašalniki

S standardnimi vprašalniki bomo spraševali po kakovosti življenja, simptomih, značilnih za srčno popuščanje, telesni dejavnosti, prehranjevanju, depresiji ter odvisnosti od kajenja in alkohola.