Pregledanih prvih 150 preiskovancev

Home / Novice / Pregledanih prvih 150 preiskovancev

Od pričetka diagnostičnih pregledov smo pregledali 150 preiskovancev. Trenutno vabimo vse tiste preiskovance, ki so se odzvali na vabilo in na presejalnem pregledu imeli povišano vrednost NT-proBNP. Preiskovanci pridejo na vrsto na diagnostični pregled v roku treh mesecev.