Pričetek pošiljanja poročil o sodelovanju v raziskavi SOBOTA-HF

Home / Novice / Pričetek pošiljanja poročil o sodelovanju v raziskavi SOBOTA-HF

V juliju smo pričeli s pošiljanjem poročil o sodelovanju v raziskavi SOBOTA-HF, ki vključujejo tako rezultate presejalnega kot diagnostičnega pregleda. Vse rezultate smo skrbno pregledali in večino vrednotenja opravili v našem centru. Zaradi protokola raziskave in zagotavljanja nepristranskosti smo anonimizirane podatke o ultrazvočni preiskavi srca poslali v pregled in vrednotenje mednarodno priznanemu centru. Po prejemu njihovega poročila smo vse podatke, potrebne za postavitev diagnoze v skladu s smernicami Evropskega kardiološkega združenja v anonimizirani obliki poslali mednarodnemu panelu treh neodvisnih strokovnjakov.

Gre za ustaljen postopek analize in interpretacije rezultatov v presečni epidemiološki raziskavi, kar traja mnogo dlje časa kot običajen pregled v specialistični ambulanti. Ob številnih preiskavah in veliko udeležencih raziskave SOBOTA-HF je za pripravo ustreznega poročila potrebno dovolj časa.

Poleg rezultatov preiskav, ki smo jih opravili na presejalnem in diagnostičnem pregledu, vsi udeleženci raziskave SOBOTA-HF prejmete tudi interpretacijo rezultatov preiskav in strokovno mnenje, predvsem o potrebi po nadaljnji obravnavi pri Vašem izbranem osebnem zdravniku ali usmerjenem zdravniku specialistu.

Iskreno se vam zahvaljujemo za sodelovanje v raziskavi SOBOTA-HF in vas v upanju na razumevanje postopka priprave poročil lepo pozdravljamo.